Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

Download Catalogus
V40| 17-10-2017 Boeken, Curiosa, Asiatica, Kunst

5001-5500 Boeken - Antieke en zeldzame boeken


Oude-, Antieke en zeldzame boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
5001 [Geschiedenis, Topografie] Van Hollandschen Bodem
Johan Braakensiek / Jo van Sloten / Johan Gram / Justus van Maurik / Willem Otto / Emile Seipgens
Amsterdam
€ 15 - € 30
5002 [Geschiedenis, Topografie] Langs den Hollandschen Spoorweg
Leeuwarden
€ 10 - € 20
5003 [Documenten, Manuscripten] Gerelateerd aan de families Van de Stadt en Latenstein van Voorst [Total 3]
€ 30 - € 60
5004 [Documenten, Manuscripten, Religie] Gerelateerd aan Ds. Frederik Samuel Knipscheer [Totaal 25]
Ds. Frederik Samuel Knipscheer (1871-1955)
€ 30 - € 60
5005 [Religie] Het Hooglied van Salomo
Abraham Hellenbroek
Rotterdam
€ 20 - € 40
5006 [Kunst, Religie] Holy Bible - Ezekiel to Revelation
Gustave Doré (1832-1883)
London / New York
€ 40 - € 80
5007 [Tijdschriften] Le Tour du Monde Nouveau Journal des Voyages [Totaal 8]
Paris / London
€ 30 - € 60
5008 [Wetenschap] Handboek voor Gehuwden
Dr. Emile Boulanger
Amsterdam / Soerabaja
€ 10 - € 20
5009 [Wetenschap, Geschiedenis] Elementa physicae conscripta in usus academicos a Petro van Musschenbroek
Petrus (Pieter) van Musschenbroeck (1692 – 1761)
Neapoli
€ 100 - € 200
5010 [Geschiedenis, Topografie] Hand-vesten, Privilegien, Keuren en Reglementen, aangaande den Alblasser Waard
Gorinchem
€ 30 - € 60
5011 [Geschiedenis, Rechten] Des principes des négociations pour servir d’introduction au droit public de l’Europe fondé sur les traités
M. l’Abbé de Mably
Amsterdam
€ 100 - € 200
5012 [Kunst] Fondamenten der Teecken-Konst Aerdigh geinverteert door Abraham Bloemaert
Abraham Bloemaert (1564-1651) / Simon Grimm (1611-1669)
€ 150 - € 300
5013 [Religie] De Wonderen des Alder-Hoogsten
Abraham vande Velde
Amsterdam
€ 50 - € 100
5014 [Kunst] La Vie des Peintres Flamands
J.B. Descamps
Paris
€ 20 - € 40
5015 [Kunst] De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen Ie Deel
Arnold Houbraken
Amsterdam
€ 20 - € 40
5016 [Religie] Séder Hathephiloth ou Rituel des Prières Journalières à l’usage des Israélites du rite Allemand
E. Durlacher
Paris
€ 40 - € 80
5017 [Geschiedenis, Topografie] Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den Overwaard
Nicolaas van Slype
Gorinchem
€ 40 - € 80
5018 [Geschiedenis, Topografie] Leerredenen, betrekking hebbende op de jongste omstandigheden van het vaderland, tot deszelfs voordeel uitgegeven
De Gezamenlijke Nederlandsche Akademiepredikers
Utrecht
€ 15 - € 30
5019 [Geneeskunde] Opera Omnia Physico Medica vol. 3
Friedrich Hoffmann (1660-1742)
Geneve
€ 50 - € 100
5020 [Literature] De Wandelende Jood [Total 9]
Eugene Sue
Amsterdam
€ 40 - € 80
5021 [Geschiedenis, Topografie] Nijmegen, de Oude Hoofdstad der Batavieren
H.K. Arkstee
Nijmegen
€ 20 - € 40
5022 [Geschiedenis, Topografie] Die wichtigsten neuern Land- und Seereisen. Für die Jugend und andere Leser bearbeitet [Totaal 7]
Wilhelm Harnisch (1787-1864)
Leipzig
€ 80 - € 160
5023 [Religie] Bijbels [Totaal 4]
€ 60 - € 120
5024 [Geschiedenis] Eutropii Breviarium Historiae Romanae
Henricus Verheyk
Lugduni Batavorum
€ 100 - € 200
5025 [Geschiedenis, Tuinieren] Byzondere Aenmerkingen over het aenleggen van Pragtige en Gemeene Landhuizen, Lusthoven, Plantagien en Aenklevende Cieraeden
Pieter de la Court van der Voort (1664-1739)
Leiden
€ 700 - € 1,400
5026 [Klassieken] Declamationes
Marcus Fabius Quintilianus (30-90)
Argentorati (= Strassburg)
€ 300 - € 600
5027 [Klassieken] Tranquillus
Petro Burmanno
Amstelaedami
€ 250 - € 500
5028 [Religie] Biblia, dat is de gantsche H. Schriftuer vervattende alle de boecken des Ouden ende Nieuwen Testaments
Amsterdam
€ 150 - € 300
5029 [Literatuur] De Fransche Robinson of De Kleine Schipbreukeling
Julie Delafaye-Bréhier (1785-1850)
Rotterdam
€ 30 - € 60
5030 [Literatuur] in het Duits [Totaal 2]
€ 30 - € 60
5031 [Klassieken] Opera varietate lectionis [Totaal 4]
P. Virgilii Maronis
Lipsiae (= Leipzig)
€ 200 - € 400
5032 [Geschiedenis, Topografie] De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat Ryk
Engelbert Kaempfer (1651-1716) / Johann Caspar Scheuchzer (1702-1729)
Amsterdam
€ 3,000 - € 4,000
5033 [Geschiedenis, Topografie] Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye
Olfert Dapper (1636-1689)
Amsterdam
€ 2,500 - € 3,000
5034 [Geschiedenis, Topografie] Toonneel van China
Athanasius Kircher (1602-1680) / J.H. Glazemaker
Amsterdam
€ 1,200 - € 1,800
5035 [Geschiedenis, Topografie] Hedendaegsche Historie of tegenwoordige staet van alle Volkeren
Thomas Salmon (1679-1767) / Matthias van Goch (1728-?) / Jan Caspar Philips (1690-1775) / Isaak Tirion (1705-1765)
Amsterdam
€ 400 - € 800
5036 [Geschiedenis, Topografie] Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle Volkeren
Thomas Salmon (1679-1767) / Matthias van Goch (1728-?) / Jan Caspar Philips (1690-1775) / Isaak Tirion (1705-1765)
Amsterdam
€ 150 - € 300
5037 [Geschiedenis, Kunst] De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden
Jacob Campo Weyerman (1677-1747)
’s-Gravenhage
€ 150 - € 300
5038 [Geschiedenis] Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek [Totaal 7]
M. Noel Chomel / J.A. de Chalmot
Leyden / Leeuwarden
€ 300 - € 600
5039 [Geschiedenis] Nederlandsche Oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote met de Carte Archeologique de la Neerlande
Dr. W. Pleyte
Leiden
€ 200 - € 400
5040 [Catalogi] Germanisches Museum [Totaal 12]
Nürnberg
€ 80 - € 160
5041 [Kunst] Chinese Porcelain [Totaal 2]
W.G. Gulland
London
€ 10 - € 20
5042 [Geschiedenis, Topografie] Oud Hollands Vriendschap, dankbaar aan Neerlands Kroost, tot Leydens Troost, besloten met Utrechts Eeuwschets
Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812)
Leiden
€ 70 - € 140
5043 [Geschiedenis, Topografie] Guida di Murano e delle celebri sue Fornaci Vetrarie
Vincenzo Zanetti
Venezia
€ 80 - € 160
5044 [Geschiedenis, Topografie] Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel [Totaal 2]
P.A. Tiele / J.E. Heeres
’s-Gravenhage
€ 30 - € 60
5045 [Kunstgeschiedenis] De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der 15e eeuw tot heden [Totaal 3]
C. Immerzeel
Amsterdam
€ 30 - € 60
5046 [Kunstgeschiedenis] Het werk van Jan en Casper Luyken [Totaal 2]
P. van Eeghen
Amsterdam
€ 40 - € 80
5047 [Kunstgeschiedenis] Het werk van Jan en Casper Luyken [Totaal 2]
P. van Eeghen
Amsterdam
€ 40 - € 80
5048 [Woordenboeken] Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen [Totaal 17]
Gerrit Nieuwenhuis
Nijmegen
€ 120 - € 240
5049 [Geschiedenis, Topografie] Bronnen tot de Geschiedenis van den Oostzeehandel [Totaal 2]
H.A. Poelman
’s-Gravenhage
€ 20 - € 40
5050 [Kunstgeschiedenis] Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis [Totaal 7]
D.O. Obreen
Rotterdam
€ 50 - € 100
5051 [Geschiedenis] Feest-Bundel. Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915
Dr. Abraham Bredius
Amsterdam
€ 20 - € 40
5052 [Kunstgeschiedenis] Niederländisches Künstler-Lexikon [Totaal 3]
Dr. Alfred von Wurzbach
Wien / Leipzig
€ 20 - € 40
5053 [Kunstgeschiedenis] Künstler-Inventare Urkunden zur geschichte der Holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts
Dr. Abraham Bredius (1855-1946)
Haag (= ’s-Gravenhage)
€ 300 - € 600
5054 [Kunst] Les Orfèvreries Anciennes conservées au Trésor de Hal
Fernand Crooy
Bruxelles
€ 20 - € 40
5055 [Beeldhouwkunst] Die antiken Skulpturen und Bronzen des Königlichen Museum Fridericianum in Cassel
Margarete Bieber
Marburg
€ 80 - € 160
5056 [Kunst] Histoire des Faïences patriotiques sous la Révolution
Champfleury
Paris
€ 10 - € 20
5057 [Kunst] Naauwkeurige aanmerkingen op een voornaam gedeelte van het werk, genaamt: Uitvoerig onderwijs in de Perspectiva of Doorzichtkunde door Casp. Philips Jacobsz
Rienk Jelgerhuis / Caspar Philips Jacobsz.
Leeuwarden
€ 30 - € 60
5058 [Geschiedenis, Topografie] Frieslands Hogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
W.B.S. Boeles
Leeuwarden
€ 30 - € 60
5059 [Geschiedenis, Topografie] Noord-Hollandsche Oudheden [Totaal 2]
G. van Arkel / A.W. Weissman
Amsterdam
€ 20 - € 40
5060 [Kunst] Das Glas im Altertume [Totaal 3]
Anton Kisa
Leipzig
€ 20 - € 40
5061 [Kunstnaslagwerken] Iconographie de l’art profane au Moyen-Age et à la Renaissance et la décoration des demeures
Raimond van Marle
’s-Gravenhage
€ 40 - € 80
5062 [Architectuur] Overheidsbemoeiingen met stedebouw tot aan den vrede van Munster
W.B. Peteri
Alkmaar
€ 10 - € 20
5063 [Geschiedenis, Topografie] Histoire de l’expansion coloniale des peuples européens
Charles de Lannoy / Herman vander Linden
Bruxelles / Paris
€ 20 - € 40
5064 [Veilingcatalogi] Catalogue de la Bibliothèque et de la collection artistique délaissée par M. C. Kramm
M.C. Kramm
Utrecht
€ 30 - € 60
5065 [Architectuur] Het Oud-Hollandsche Huis
Mr. S. Muller Fz / Dr. W. Vogelsang
Utrecht / ’S Gravenhage
€ 40 - € 80
5066 Kunstnaslagwerken] Möbel [Total 4]
Egon Hessling / Waldemar Hessling
Leipzig
€ 30 - € 60
5067 [Architectuur] Het Friesche Boerenhuis [Totaal 2]
K. Uilkema
Leeuwarden
€ 20 - € 40
5068 [Kunstgeschiedenis] Geschichte der Metallkunst[Totaal 2]
Dr. Max Creutz / Dr. Herm. Lüer
Stuttgart
€ 30 - € 60
5069 [Tijdschriften] Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift [Totaal 3]
Herman Robbers / R.W.P. de Vries Jr.
Amsterdam
€ 30 - € 60
5070 [Geschiedenis, Topografie] Geschiedenis van den Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden
W. Eekhoff
Leeuwarden
€ 20 - € 40
5071 [Catalogi] Amsterdam [Totaal 7]
€ 20 - € 40
5072 [Kunst] L’Art Religieux en France [Totaal 3]
Émile Male
Paris
€ 30 - € 60
5073 [Geschiedenis, Topografie] Die beziehungen der Niederländischen Ostindischen Kompagnie zu Japan
Oskar Noachod
Leipzig
€ 40 - € 80
5074 [Kunstnaslagwerken] De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters [Totaal 4]
Christiaan Kramm
Amsterdam
€ 30 - € 60
5075 [Catalogi] Catalogue des Bronzes Antiques de la Bibliothèque Nationale
Ernest Babelon / Adrien Blanchet
Paris
€ 30 - € 60
5076 [Geschiedenis, Topografie] Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië [Totaal 4]
P.A. van der Lith
’s-Gravenhage / Leiden
€ 20 - € 40
5077 [Geschiedenis, Topografie] Geschiedkundige Kronijk en beschrijving van de stad Sneek
E. Napjus
Sneek
€ 50 - € 100
5078 [Kunstgeschiedenis] Beschrijving van Merkwaardige Drinkglazen en Bekers onder welke uitmunten die van Anna Roemers en Maria Tesselschade
Adrianus David Schinkel (1784-1864)
’s-Gravenhage
€ 30 - € 60
5079 [Catalogi] Catalogus der Tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden in de stad en provincie Utrecht voorhanden
Utrecht
€ 20 - € 40
5080 [Catalogi] Catalogue chronologique et raisonné des faiences de Delft composant la collection de Mr. John F. Loudon
Henry Havard (1838-1921) / Léopold Flameng (1831-1911) / John F. Loudon (1821-1895)
La Haye / Paris
€ 20 - € 40
5081 [Geschiedenis, Topografie] De Nederlanders in China - De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624)
W.P. Groeneveldt
’s-Gravenhage
€ 40 - € 80
5082 [Kunstnaslagwerken] La Renaissance en Italie et en France a l’epoque de Charles VIII
M. Eugène Müntz
Paris
€ 20 - € 40
5083 [Geschiedenis, Topografie, Architectuur] Nederlandsche Kastelen en hun Historie [Totaal 3]
E.W. Moes
Amsterdam
€ 30 - € 60
5084 [History, Topography] The Dragon in China and Japan
Dr. M.W. de Visser
Amsterdam
€ 80 - € 160
5085 [Roken, Archaeologie] Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de Kleine Rookpijpjes
Dr. R. Westerhoff
Groningen
€ 15 - € 30
5086 [Catalogi] Nederlandse Catalogi [Totaal 5]
€ 20 - € 40
5087 [Geschiedenis, Topografie] Kollumerland en Nieuw Kruisland [Totaal 3]
Mr. A.J. Andreae
Kollum
€ 20 - € 40
5088 [Kunst] Nederlandse en Vlaamse Kunstenaars [Totaal 15]
€ 80 - € 160
5089 [Geschiedenis, Topografie] Nederlandse Handel en Maatschappelijk Leven [Totaal 7]
€ 20 - € 40
5090 [Kunst] De Oude Friesche Drinkhoorn van den patroon van Roordahuizum
W.W. Buma
Workum
€ 10 - € 20
5091 [Geschiedenis] Collectio dissertationum rarissimarum historico-philologicarum
Joannis Georgii Graevii
Trajecti Batavorum (= Utrecht)
€ 50 - € 100
5092 [Wetenschap] Geestelyke Natuurkunde in twaalf delen [Totaal 8]
Scheuchzer, Jan Jac
Amsterdam
€ 100 - € 200
5093 [Manuscripten] Album Amicorum
Ds. Bronno Fredericus Jansonius (1808-1882)
€ 30 - € 60
5094 [Manuscripten] Album Amicorum
Baukje Broese (1824-1914)
€ 80 - € 160
5095 [Manuscripten] Album Amicorum
Ambrosius Knoop
€ 80 - € 160
5096 [Manuscripten] Album Amicorum
€ 70 - € 140
5097 [Manuscripten] Album Amicorum
€ 20 - € 40
5098 [Manuscripten] Album Amicorum
Rachel Cannegieter (1812-1900)
€ 40 - € 80
5099 [Religion] Gewijde Bladen Gedenkboek der Geschiedenis des Ouden Verbonds
Dr. J.J. van Oosterzee (1817-1882)
Dordrecht
€ 15 - € 30
5100 [Literatuur] Les Miserables
Victor Hugo (1802-1885)
Paris
€ 100 - € 200
5101 [Kunstgeschiedenis] Geschichte der Italienischen Malerei [Totaal 6]
J.A. Crowe / G.B. Cavalscaselle / Max Jordan
Leipzig
€ 40 - € 80
5102 [Kunstgeschiedenis] Grundriss der Kunstgeschichte [Totaal 5]
Max Senrau
Esslingen A.N.
€ 10 - € 20
5103 [Topografie] Cluny la Ville et l’Abbaye
Auguste Penjon (1843-1919)
Cluny
€ 20 - € 40
5104 [Literatuur] Sagesse et Bonheur / Devoir et Récompense / Le Gymnase Moral [Totaal 3]
J.B.J. Champagnac
Paris
€ 10 - € 20
5105 [Literatuur] Die Schöpfung
Edgar Quivet
Leipzig
€ 10 - € 20
5106 [Klassieken] Cicero und seine Briefen
Bernhard Rudolf Abeken
Hannover
€ 10 - € 20
5107 [Literatuur] Reisenotizen uber Amerika / Barnaby Rudge / Master Humphrey’s Wanduhr [Totaal 5]
Boz = Charles Dickens (1812-1870)
Stuttgart
€ 10 - € 20
5108 [Almanakken] Calendrier de la Cour de Son Altesse Royale, le Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar
Bruxelles
€ 10 - € 20
5109 [Literatuur] Galatee, Roman Pastoral imité de Cervantes
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) / Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
Bievre
€ 15 - € 30
5110 [Tijdschriften] Masters in Art a series of illustrated monographs [Totaal 17]
Boston
€ 10 - € 20
5111 [Almanakken] Groninger Volksalmanak 1840 / Groningsche Volksalmanak 1898 [Totaal 2]
Groningen
€ 10 - € 20
5112 [Literatuur] Werken van C.S. Adama van Scheltema [Totaal 8]
C.S. Adama van Scheltema
Rotterdam
€ 10 - € 20
5113 [Geschiedenis, Topografie] Nederlandse Geschiedenis [Totaal 3]
€ 40 - € 80
5114 [Geschiedenis, Topografie] Friesland [Totaal 8]
€ 20 - € 40
5115 [Literatuur] De Kunst om lang te leven en wel te sterven.
Jacob Vosmaer
Haarlem
€ 20 - € 40
5116 [Dichtkunst] Nederlandse Gedichten [Totaal 13]
€ 10 - € 20
5117 [Geschiedenis, Topografie] Israël en de Volken
Mr. Isaac da Costa
Haarlem
€ 10 - € 20
5118 [Dichtkunst] Bloemenknopjes
C.
Franeker / Groningen
€ 10 - € 20
5119 [Almanakken] Almanakken voor 1826, 1835, 1865 en 1875 [Totaal 4]
W.J. Hofdijk
Amsterdam
€ 10 - € 20
5120 [Religie] Drie Preeken onder Lodewijk XV [Totaal 3]
Dr. W.G. Brill
Utrecht
€ 10 - € 20
5121 [Wetenschap] De Natuurkunde voor het onderwijs in lagere scholen
F.E.J. Crüger / D.J. Steyn Parvé
Groningen
€ 20 - € 40
5122 [Klassieken] P. Terentii afri Comoediae sex cum interpretatione donati et calphurnii et commentario perpetuo
P. Terentii / Arn. Henr. Westerhovius / Godofredus Stallbaum
Lipsiae (= Leipzig)
€ 30 - € 60
5123 [Handboeken, Meubels] Handboek voor den Meubelmaker
F. Lz. Berghuis / Theodor Kraut / Franz Sales Meyer
Leiden
€ 30 - € 60